Zoeken

Dankdag voor gewas en arbeid

Woensdag 7 november was de dankdag voor gewas en arbeid. Alle groepen van Joppensz liepen gezamenlijk naar de Vredeskerk om dat te vieren. Lucas wist wat dankdag betekende, we zongen liedjes over delen met juf Tine en juf Beatrix vertelde het verhaal van de 5 broden en de 2 vissen. We brachten onze gave voor de voedselbank naar het podium en het was prachtig te zien hoe veel het was!

dankdag 4

Inspectie op Joppensz

De inspectie van het onderwijs heeft Joppensz dit schooljaar bezocht. Op 26 juni is de kwaliteit van het onderwijs op Joppensz als voldoende beoordeeld met zelfs een "goed" voor het pedagogisch klimaat (hoe leerlingen en leerkrachten met elkaar omgaan). Of, zoals één van de inspecteurs zei: "Ik voel dat ik hier mezelf kan zijn!"

We zijn blij met deze mooie beoordeling.

Ook de resultaten van de school zijn positief beoordeeld. Dat kan ook niet anders met een Cito score in groep 8 van 537 waar 535 het landelijk gemiddelde is.

Kortom:

CBS Joppensz:

“Een school waar je goed onderwijs krijgt en die er voor je is,

waar je een kans krijgt:

ook als je het even niet zo makkelijk hebt.

Een school om trots op te zijn!”

 

Ook nu weer naar het technolab

In de laatste week van mei bezoeken de kleuters van Joppensz wederom het technolab. Met dank aan de ouders die ons willen brengen en halen naar dit leerzame uitstapje.

technolab

Schoolreisje naar Blijdorp en het Archeon

                              blijdorp archeon

Op donderdag 7 juni gingen de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje. Groep 1 t/m 4 naar diergaarde Blijdorp en groep 5 t/m 7 naar het Archeon. Het was een stralende en leerzame dag en iedereen heeft genoten!

Bezoek kleuters kinderboerderij

Woensdag 28 maart bezochten de kleuters van Joppensz de kinderboerderij in de Merenwijk. Gebracht en begeleid door ouders bekeken we de kuikentjes, de konijntjes, de varkens, de lammetjes. de geitjes, de paarden en de koeien. We zagen ook de ooievaars broeden op het hoge nest, via de webcam. Superleuk om thuis ook te bekijken via de site van de kinderboerderij!

 kinderboerderij 2018