Zoeken

Artikelen

Engels vanaf groep 1

Bij ons krijgen de kinderen vanaf dat ze op school komen Engelse les. Elke dag wordt er 15 tot 20 minuten aandacht aan besteed. Cookie the Cat begeleidt deze lessen. Cookie is een handpop en leert de kinderen op een speelse manier de Engelse taal kennen. De methode die we bij de kleuters gebruiken, is Early Bird van de Oxford University. We behandelen verschillende thema's en na een jaar hebben de kinderen al een behoorlijke woordenschat opgebouwd. Ook de Engelse liedjes worden graag meegezongen.  

early bird

In de bovenbouw werken we met de methode Backpack Gold. Engels staat hier drie keer in de week op het rooster.  

backpack