Zoeken

Artikelen

Zo werken wij

1-zorgroute

Wij denken in kansen! Om passend onderwijs vorm te geven werken wij Handelings- en Opbrengstgericht volgens 1-Zorgroute.

Wat houdt dat in?

Wij maken onderwijs passend aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen en stimuleren en motiveren hen om te ontwikkelen. 

Het denken in Handelingsgericht en Opbrengstgericht werken is proactief: wat heeft deze leerling nodig  om de volgende stap in zijn ontwikkeling te kunnen maken? Wat zijn de onderwijsbehoeften van deze leerling? Onderwijsbehoeften waaraan we op planmatige wijze tegemoetkomen. We werken met drie niveaus. Deze moeten op elkaar afgestemd zijn, zodat er in één taal gesproken wordt en er één lijn in de zorg is.

We gaan uit van een vaste verdeling binnen het onderwijsaanbod: een basis-, een intensief- en een verdiept arrangement.

Als we zien dat een leerling het goed doet en de opbrengsten zijn naar verwachting, dan moeten we vooral op dezelfde manier doorgaan. Het aanbod was dus passend. Als een leerling het niet naar verwachting doet, dan intensiveren we het onderwijsaanbod. Dit is het principe van respons op instructie.