Zoeken

algemeen groep 1

 

Schooltijden 
Maandag, dinsdag, woensdag,donderdag en vrijdag  08:30uur tot 14:00uur                                                        
De schooldeur gaat open om 08:20uur
 
Halen en brengen
Als u uw kind naar school brengt mag u natuurlijk nog even mee de klas in lopen en daar afscheid nemen. De kinderen vinden het vaak heel leuk als u daarna nog even zwaait bij het raam.
 
Elke ochtend om ongeveer 10:15 uur drinken en eten we wat.
Drinken kan in een beker of een pakje zijn. We drinken water of melk. (Water en bekertjes hebben we natuurlijk ook op school.) Verder mogen de kinderen fruit meenemen.
 
We willen u met nadruk vragen uw kind geen snoep, cake of iets dergelijks mee te geven.
U kunt uw kind aanmelden voor schoolfruit bij de directeur. Elke dag krijgen we dan een ander stuk fruit aangeboden.
Lunchpauze
Tussen 12:00uur en 13:00uur eten we op school.
Wilt u brood en drinken meegeven, zoveel als uw kind gewend is te eten en te drinken. Ook voor het drinken is bij de lunch de regel op school: water of melk.
Schoolmelk
Op onze school bestaat de mogelijkheid om schoolmelk te bestellen voor de drinkpauze en/of de lunchpauze.
Dit kunt u doen via de site www.schoolmelk.nl . Ongeveer 3 weken na het opgeven krijgt uw kind dan schoolmelk.
NB. De eerste 2 dagen na een vakantie krijgt uw kind houdbare schoolmelk.
 
Gymnastiek
Wij zullen met de kinderen veel in het speellokaal te vinden zijn om te gymmen met groot en/ of klein materiaal of om te dansen of spelletjes te doen.
 
Mededelingen
 Mail, mededelingen en de nieuwsbrief versturen wij via SchouderCom (SCHool-OUDER-COMmunicatie). In SchouderCom staat tevens de agenda voor het hele schooljaar van elke groep. Er verschijnen regelmatig nieuwe blogs over de activiteiten in de groep. U wordt vanzelf uitgenodigd voor SchouderCom door het door u opgegeven emailadres. Hier kunt u zelf ook de juiste telefoonnummers en noodnummers in zetten. Het  is voor ons heel fijn als dat altijd actueel is.
Naast de deur van de klas op het whitebord staat ook de agenda voor de komende tijd en mededelingen die voor onze groep belangrijk zijn.
 
Flip de beer
Flip is onze logeerbeer. Elk weekend mag hij bij iemand uit de klas logeren. Flip heeft een eigen tas en een eigen schriftje. Daarin staat wat hij allemaal heeft meegemaakt.
 flip de beer
Website
Op onze website www.joppensz.pcsl.nl  kunt u informatie vinden over de school. Op SchouderCom kunt u actuele informatie vinden.
Tenslotte
Voor vragen kunt u bellen naar basisschool Joppensz : 071-5130958. U kunt ook altijd even binnenlopen.
juf Karin en juf Saskia