Zoeken

Wat doen we in de klas

Groep 1/2c is een combinatieklas. Er zitten kinderen in deze groep die in groep 1 zitten en kinderen die in groep 2 zitten. In de grote kring houden we daar rekening mee door de vragen aan individuele kinderen te laten passen bij hun niveau. We hebben alle kinderen goed in beeld. Dat komt omdat we veel in kleine kring werken. Dat is met een klein groepje kinderen op hun eigen niveau. We werken in drie niveau groepen in groep 1 en drie niveaugroepen in groep 2. Die groepen worden toegepast bij taal- en/of reken- activiteiten.  Zo passen we de activiteiten op het niveau van de kinderen aan. De verhalen en liedjes proberen we ook aan te passen aan de verschillende niveaus. Zo leren we heel veel van elkaar. Daarnaast werken we bij sommige lessen in niveaugroepen in verschillen lokalen omdat we een extra leerkracht hebben voor de kleuterklassen en de materialen verdeeld staan over de ruimtes.

Hoe ziet een dag op school eruit?

Geen dag is hetzelfde maar globaal ziet een dag in de klas er zo uit:

·         We beginnen in de kring. Ieder kind wordt gedag gezegd en ieder kind zegt de juf gedag. We bidden met elkaar. Dat kan een versje zijn of een gesproken gebed. Er wordt een Mies en Max verhaal verteld of een Bijbelverhaal of er worden liedjes over Bijbelverhalen gezongen. We bespreken de dag, de datum, het weer en wat voor dag het gisteren was en morgen is. Als er iemand jarig is beginnen we de dag met de verjaardagviering.

                                           pompom  dagritmekaartjes

·         We bespreken wat we die dag gaan doen aan de hand van dagritmekaartjes die aan de muur hangen. Als daar, na de kring een werkles staat, gaan we aan tafel een werkje maken. We gebruiken daar het planbord voor. Kinderen mogen regelmatig zelf bepalen op welke dag van de week ze iets gaan doen. Kinderen die gaan spelen hangen hun eigen plaatje op het arbeid naar keuzebord.

·         Bij goed weer spelen we zo veel mogelijk buiten. Het buitenspelen duurt, afhankelijk van het weer 45 minuten. Bij slecht weer wordt het speellokaal gebruikt om te gymmen met klein materiaal, een spelles, dansen of drama. Gymmen met groot materiaal doen we altijd op maandag. Voor buitenspelen zijn er karren, fietsen, steppen en nog veel meer materiaal. Bij goed weer spelen we ook in de zandbak.

·         We hebben een gruitenpauze tussen 10:00 uur en 10:30 uur. Dan eten we fruit en drinken we water of melk.

·         Taalontwikkeling staat elke dag op het programma. Taalontwikkeling komt naar voren in veel variaties: turn and talk( kinderen luisteren naar een kort verhaaltje en vertellen elkaar waar het over ging). Woordenschat uitbreiding met paraplu (nieuwe woorden die iets met elkaar te maken hebben), kast (tegenstellingen) of trap (woorden die elkaar versterken). Luisteren naar een verhaal of prentenboek (óók interactief). Rijmen en opzegversjes. Leren in een leergesprek of praten in een klassengesprek. Kijken naar een verhaal op het digibord. Er is de letter van de week. Dan mogen we spulletjes op de taalkast zetten die met die letter beginnen. 
Rekenen straat 4x per week op ons programma. Daar gebruiken we de methode cito hulpboek voor. We hebben allerlei spulletjes in ons rekenkastje die we met rekenen kunnen gebruiken zoals dobbelstenen, meetlinten, cijfermateriaal etc. Ook hebben we miertje maniertje in de klas. Onze klassenmier die ons “handig” leert rekenen. Op het digibord kunnen we allemaal rekenspelletjes doen.  We hebben in de klas een reken- en taalkast waar spelletjes in staan die de kinderen bij de arbeid naar keuze, zelf uit mogen kiezen.
Op school hebben we een leerkracht die zich taal coördinator mag noemen en een leerkracht die zich reken expert mag noemen. Wij mogen de hulp van deze leerkrachten inroepen als we vragen hebben.

                                                  cookie                                                                   

·         Engels staat 4x per week op het programma. We gebruiken de methode Cookie and friends van de Oxford university. Vaak lezen we een Engels prentenboek voor of kijken ernaar op het digibord. Een Engelse les duurt 15 tot 20 minuten.

·         We doen 2x per week een KiVa les. KiVa is onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. We leren hoe we goed met elkaar omgaan en stellen regels daarvoor op. Wonderwoorden leren we om handvatten te krijgen om conflicten op te lossen.

·         We lunchen met elkaar aan tafel in onze eigen klas, zodat we een rustige plek hebben om te eten en nieuwe energie kunnen opdoen voor het middagprogramma. 

·         We spelen als het kan nog een half uurtje buiten of gaan anders naar het speellokaal.

·         We spelen nog vrij in de klas met het arbeid naar keuze bord.

·         We zingen liedjes over het onderwerp waar we mee bezig zijn. Of liedjes die je altijd kunt zingen. Ook doen we tussendoor vaak een enegizer.

·         We eindigen de dag met een terugblik en een vooruitblik naar de dag van morgen. We danken en zeggen elkaar gedag. Tot morgen! Of prettig weekend!

                                              schatkist

Op Joppensz werken we met de methode SCHATKIST. Deze methode biedt ons allerlei onderwerpen waar we 6 weken over werken. Dit jaar zijn die onderwerpen

·         Herfst

·         * Een nieuw jaar

·         * Lente

·         * Zomer

Bij de methode hoort een handpop die Pompom heet. Hij is onze klassenknuffel. Bij de onderwerpen hoort een prentenboek dat een aantal weken centraal staat en waar elke dag over gewerkt wordt. We doen dat ook vaak in kleine kring waarbij de klas onderverdeeld is in 3 niveaugroepen. We noemen die onderwerpen Ankers. Bij elk Anker horen twee Ankerpunten. Dat zijn onderwerpen die met het Anker te maken hebben.

We werken tussendoor over 3 Oktober, Kinderboekenweek, Sint en Kerst etc.

We gaan regelmatig op excursie. Denk aan het technolab, Naturalis, de kinderboerderij of het herfst- of lentepad (wandeling door het park). We hebben verkeersweken waar de verkeerslessen, die ook gegeven worden, in de praktijk worden gebracht. 

We zeiden het al……Geen dag is hetzelfde.

Maar het allerbelangrijkste vinden wij: dat de kinderen met plezier naar school gaan!