Zoeken

Wat doen we in klas 1/2b?

Groep 1/2b is een combinatieklas. Er zitten kinderen in deze groep die in groep 1 zitten en kinderen die in groep 2 zitten. In de grote kring houden we daar rekening mee door de vragen aan individuele kinderen te laten passen bij hun niveau. We hebben alle kinderen goed in beeld. Dat komt omdat we veel in kleine kring werken. Dat is met een klein groepje kinderen op hun eigen niveau. We werken in drie niveau groepen en noemen die de "zon-"( = boven niveau), "maan-"( = op niveau) en "ster-" (= beneden niveau) groepen. Die groepen worden aangepast bij taal- en/of reken- activiteiten.

Ook werken we met de kinderen uit groep 1 in kleine kring. Zo passen we de activiteiten op het niveau van de kinderen aan. De verhalen en liedjes proberen we ook aan te passen aan de verschillende niveaus. Zo leren we heel veel van elkaar.

Hoe ziet een dag op school eruit?

Geen dag is hetzelfde maar globaal ziet een dag in de klas er zo uit:

·         We beginnen in de kring. Ieder kind wordt gedag gezegd en ieder kind zegt de meester gedag. We bidden met elkaar. Dat kan een versje zijn of een gesproken gebed. Er wordt een Mies en Max verhaal of een Bijbelverhaal verteld. Of er worden liedjes over Bijbelverhalen gezongen. We bespreken de dag, de datum, het weer en wat voor dag het gisteren was en morgen is. Als er iemand jarig is, beginnen we de dag met de verjaardagviering.

                                           pompom  dagritmekaartjes

·         We bespreken wat we die dag gaan doen aan de hand van dagritmekaartjes die aan de muur hangen. Als daar (na de kring) een werkles staat, gaan we aan tafel een werkje maken. We gebruiken daar het planbord voor. Kinderen mogen regelmatig zelf bepalen op welke dag van de week ze iets gaan doen. Kinderen die gaan spelen, hangen hun eigen plaatje op het arbeid naar keuzebord.

·         Bij goed weer spelen we zo veel mogelijk buiten. Het buitenspelen duurt 45 minuten, afhankelijk van het weer. Bij slecht weer wordt het speellokaal gebruikt om te gymmen met klein materiaal. Daarnaast gebruiken we het speellokaal voor een spelles, dansen of drama. Gymmen met groot materiaal doen we altijd op woensdag. Voor buitenspelen zijn er karren, fietsen, steppen en nog veel meer materiaal. Bij goed weer spelen we ook in de zandbak.

·         We hebben een gruitenpauze. Dan eten we fruit en drinken we water of melk.

  • ·         Taalontwikkeling staat elke dag op het programma. Taalontwikkeling komt naar voren in veel variaties. Zo doen we bijvoorbeeld Turn and Talk( kinderen luisteren naar een kort verhaaltje en vertellen elkaar waar het over ging). Woordenschatuitbreiding doen we ook. Dit doen we met de paraplu (nieuwe woorden die iets met elkaar te maken hebben), kast (tegenstellingen) of trap (woorden die elkaar versterken). Daarnaast luisteren we naar een verhaal of prentenboek (óók interactief). Rijmen en opzegversjes nemen ook een belangrijke plaats in. Tevens leren we in een leergesprek of praten we in een klassengesprek. En we kijken naar een verhaal op het digibord. Dan is er de letter van de week, waarbij we spulletjes op de taalkast mogen zetten die met die letter beginnen. 
  • Rekenen staat voor groep 2 3x per week en voor groep 1 2x op ons programma. Daar gebruiken we de methode Getal en Ruimte Junior voor. We hebben allerlei spulletjes in ons rekenkastje die we met rekenen kunnen gebruiken zoals dobbelstenen, meetlinten, cijfermateriaal etc. Op het digibord kunnen we allemaal rekenspelletjes doen. We hebben in de klas een reken- en taalkast waar spelletjes in staan die de kinderen bij de arbeid naar keuze, zelf uit mogen kiezen. 
  • OOp school hebben we een leerkracht die zich taalcoördinator mag noemen (dat ben ik!) en een leerkracht die zich rekenexpert mag noemen (juf Jantine). Wij mogen de hulp van deze leerkrachten inroepen als we vragen hebben.

                                                  cookie                                                                   

·         Engels staat 5x per week op het programma. Op maandag en vrijdag lezen we een Engels boekje (een echt boekje of op het digibord) of zingen we Engelse liedjes. We gebruiken de methode Cookie and friends van de Oxford university. Een Engelse les duurt 15 tot 20 minuten.

·         We doen 2x per week een KiVa les. KiVa is onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. We leren hoe we goed met elkaar omgaan en stellen regels daarvoor op. Wonderwoorden leren we om handvatten te krijgen om conflicten op te lossen.

·         We eten met elkaar aan tafel. We hebben onze eigen plek in de klas waar we rustig kunnen eten en drinken.

·         We spelen 's ochtends 3 kwartier buiten en 's middags nog een half uurtje. Of we gaan anders naar het speellokaal.

·         We spelen nog vrij in de klas met het arbeid naar keuze bord.

·         We zingen liedjes over het onderwerp waar we mee bezig zijn. Of liedjes die je altijd kunt zingen. Ook doen we tussendoor vaak een energizer.

·         We eindigen de dag met een terugblik en een vooruitblik naar de dag van morgen. We danken en zeggen elkaar gedag. Tot morgen! Of prettig weekend!

                                              schatkist

Op Joppensz werken we met de methode SCHATKIST. Deze methode biedt ons allerlei onderwerpen waar we 6 weken over werken. Dit jaar zijn die onderwerpen

·         Herfst

·         * Een nieuw jaar

·         * Lente

·         * Zomer

Bij de methode hoort een handpop die Pompom heet. Hij is onze klassenknuffel. Bij de onderwerpen hoort een prentenboek dat een aantal weken centraal staat en waar elke dag over gewerkt wordt. We doen dat ook vaak in kleine kring waarbij de klas onderverdeeld is in 3 niveaugroepen. We noemen die onderwerpen Ankers. Bij elk Anker horen twee Ankerpunten. Dat zijn onderwerpen die met het Anker te maken hebben.

We werken tussendoor over 3 Oktober, Kinderboekenweek, Sint en Kerst etc.

We gaan regelmatig op excursie. Denk aan het Technolab, Naturalis, de kinderboerderij of het herfst- of lentepad (wandeling door het park). We hebben verkeersweken waar de verkeerslessen, die ook gegeven worden, in de praktijk worden gebracht. We hebben 5x in het jaar smaaklessen waarbij we gezond gedrag leren. Het komt regelmatig voor dat een ouder iets over zijn of haar beroep komt vertellen.

We zeiden het al……Geen dag is hetzelfde.

Maar het allerbelangrijkste vinden wij: dat de kinderen met plezier naar school gaan!!!

Alex Duivenvoorde