Zoeken

Groep 3 schooljaar 2016-2017

Afbeeldingsresultaat voor groep 3
Wij stellen ons graag aan u voor!
Dit jaar zijn wij: juf Wendy van den Ing en juf Tine de Bree de juffen van groep 3.
Wij doen dit schooljaar voor het vijfde jaar achtereen samen groep 3 met ontzettend veel pleizer en enthousiasme!
Juf Wendy komt op maandag en dinsdag, juf Tine komt op woensdag, donderdag en vrijdag. Een enkele keer zal juf Wendy drie dagen in de groep aanwezig zijn.
In onze groep zitten momenteel 25 leerlingen.
Samen zijn we aan het werk en maken we er een fijn schooljaar van!
                                              tine en wendy
 In groep 3 is het leren lezen heel belangrijk en een grote uitdaging voor de kinderen.
We leren lezen met behulp van de methode Veilig Leren Lezen en het is heel spannend om al die verschillende letters te leren verklanken en te onthouden en d.m.v. "hakken en plakken" samen te voegen tot een woord en na een tijdje ook korte zinnetjes te lezen.
Natuurlijk gaan we deze letters ook leren schrijven. We gebruiken hiervoor de methode Pennenstreken, deze sluit aan bij de leesmethode. We leren schuine letters schrijven en aan het eind van het schooljaar gaan we deze letters ook aan elkaar schrijven.
We leren dus leesletters lezen en met schuine letters schrijven ( deze letters noemen we schrijfletters ).
We oefenen het lezen met behulp van allerlei leerstofondersteunende materialen zoals klikklakboekjes, leesboekjes, woord- en letterdozen, werkboekjes en kopieerbladen, via het digibord, leesspelletjes etc.
Aan het einde van elke kern krijgen de kinderen een blad met "leesrijen" mee naar huis om thuis te oefenen.Als u thuis de letters wilt oefenen spreek dan de klank van de letter uit: voorbeeld a = a , niet aa, b = b, niet bee enz.
 
We kijken ook naar het programma Leesdas, Lettervos, Boekentas.
Dit educatieve televisieprogramma sluit aan bij de leesmethode Veilig Leren Lezen.
 
Bij het vak rekenen werken we met de methode Pluspunt.
We zijn dit jaar bezig met ordenen, tellen, rekenbegrippen, erbij en eraf tot 20 ( dit noemen we niet plus of min ) en splitsen tot 20. We gebruiken alllerlei rekenmaterialen om de rekenhandelingen uit te voeren en te oefenen.
 
Behalve met lezen, schrijven en rekenen zijn we ook bezig met andere vormingsgebieden:
Godsdienstonderwijs : We vertellen volgens het rooster van Kind Op Maandag en leren de kinderen bij de verhalen passende liederen. Soms maken we ook een verwerking.
 
Sociale vaardigheden: We werken met alle groepen aan dezelfde thema's en gebruiken hiervoor het prgramma van de Wonder Woorden waarbij we tevens werken aan woordenschat. Dit prgramma biedt kinderen woorden die zij kunnen gebruiken om zichzelf beter te kunnen uiten en duidelijk te maken. Tevens werken wij dit schooljaar met KiVa. EEn lesprgramma voor sociaal emotioneel leren. Centraal staat hierbij het omgaan met elkaar en het nadenken over "regels" oom het met elkaar zo fijn mogelijk te hebben op school. Dat is ook wat KiVa betekent in het Fins, een leuke fijne school! KiVa is leuk!!!
 
Wereldorientatie / biologie / verkeer: we gaan werken met thema's passend bij de leefwereld van de kinderen en kijken via schooltelevisie naar Huisje Boompje Beestje. 
Dit schooljaar zullen deze vakken ook geintegreerd aangeboden worden middels een project.
 
Creatieve vakken: tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. Deze vakken zullen vooral klassendoorbroken worden aangeboden tijdens onze "Joppensz Creatief" workshops.
 
Gymnastiek: Op vrijdagmiddag hebben we gym. De gymlessen worden gegeven door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs meester Arjan.
 
Er zal vooral aan het begin van het schooljaar ook ruimte zijn om te spelen.
Het werken en leren in groep 3 is aan het begin van het schooljaar intensief voor de kinderen. Ze doen veel nieuwe indrukken op en zijn meestal enthousiast met de leerstof bezig. De kinderen kunnen aan het eind van de dag dan ook behoorlijk moe zijn.
 
 Loop bij vragen even bij ons binnen, het liefst NA schooltijd!
Groetjes,
juf Wendy en juf Tine