Zoeken

Groep 4

Afbeeldingsresultaat voor groep4

Op de maandag, dinsdag en woensdag ben ik de juf van groep 4. Mijn naam is Jacqueline Helmink. Ik woon in Leiden en heb zelf twee kinderen . Mijn dochter zit op het VO en mijn zoon in groep 8. Ik werk al heel lang samen met mijn collega Marike Jonker, die aan het eind van de week voor groep 4 staat. We werken heel fijn als duo samen. Marike woont in Voorschoten en heeft drie kinderen, die op de basisschool zitten.

 

In groep 4 besteden we de meeste tijd aan de basisvakken rekenen, taal, lezen en spelling. Daarnaast staan nog veel andere vakken op het programma. We doen aan begrijpend lezen met de methode Nieuwsbegrip. Elke dag lezen we een Bijbelverhaal voor. We gaan met regelmaat met de hele school naar de kerk. We doen twee keer in de week een les uit KiVa ( methode voor sociaal en emotionele ontwikkeling) Kiva komt uit Finland en staat voor “een leuke school”. We doen natuurlijk aan Engels, we hebben creatieve middagen op dinsdag, schrijflessen, verkeersweken, leuke uitstapjes naar het Technolab en nog meer!

                                                     

Het lezen is in groep 4 is nog heel belangrijk. In groep 3 hebben de kinderen het technisch lezen aangeleerd gekregen en nu moeten zij “leeskilometers” gaan maken. Dat proberen we te bereiken door op allerlei manieren met lezen bezig te zijn. Het herhaald tekst lezen, 3 keer één minuut lezen, woordkaarten lezen, bibliotheekboeken, methode voor technisch lezen “lekker lezen”. We hebben een eigen bibliotheek op school! Twee keer in de week kunnen alle kinderen daar naar toe.

Met rekenen gaan we door het tiental heen. Aan het eind van groep 4 gaan we al over de 100!De tafels 1 tot en met 5 en de tafel van 10 worden aangeleerd. Klok kijken, meten, geld sommen ….. Op dinsdag krijgen de kinderen een rekenblad als huiswerk mee. Elke dag hebben we een 5 sommendictee.

In groep 4 krijgen de kinderen een methode voor taal en spelling “Taal actief”. Elke dag voorafgaand aan de spellingsles maken de kinderen een 5 woorden dictee. Ze krijgen wekelijks een woordpakket aangeboden op de computer “Bloon”.

Met taal zijn we bezig met woordenschat, verhalen schrijven, taal verkennen en spreken en luisteren.

Verkeerslessen vinden o.a. plaats op het plein, de wijk en ook gewoon in de klas.