Zoeken

Groep 5

425.png


Wij, Jolanda en Marike, zijn de juffen van groep 5.

Hieronder vindt u informatie over onze groep.


In groep 5 vinden we het belangrijk om op een fijne manier met elkaar om te gaan. Dit betekent dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in de groep. In de klas besteden we dan ook veel aandacht aan dit onderwerp.


In de klas hebben we klassenregels en afspraken. Deze zijn zichtbaar op het bord. Voor iedereen is het op deze manier duidelijk wat de afspraken zijn en kunnen we elkaar er aan herinneren.


Tijdens het zelfstandig werken maken we in de groep gebruik van het stoplicht, de blokjes en de time-timer. Dit geeft de leerling zicht op hoe lang een bepaald onderdeel van de les duurt, of er vragen gesteld mogen worden en of er overlegd mag worden.


In groep 5 wordt gebruik gemaakt van de volgende methodes:

  • Kind op Maandag voor godsdienst

  • Taal Actief voor spelling en taal

  • Getal en Ruimte Junior voor rekenen

  • Lekker Lezen voor technisch lezen

  • Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen

  • Blits voor informatieverwerking

  • Kiva voor sociaal emotionele ontwikkeling

  • IPC voor de zaakvakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, creatieve vakken.

  • Aantal weken per jaar verkeersweek

  • Vakleerkracht gymnstiek


De leerlingen krijgen in groep 5 huiswerk mee. De bladen die mee naar huis gaan, bevatten dezelfde lesstof als tijdens de lessen in die week.


We vinden het belangrijk om goed contact met de ouders te hebben. We informeren ouders via SchouderCom (school-ouder-communicatie). Via de mail en ons blog houden we ouders op de hoogte van wat er in de groep speelt.

Ook is er de mogelijkheid om een deel van de ochtend mee te draaien in de groep, om zo zelf te kunnen meemaken wat de leerlingen op een dag doen.


Heeft u nog vragen? Loop gerust bij ons binnen!