Zoeken

Groep 8

Afbeeldingsresultaat voor groep 8
Groep 8 
 

Algemene informatie

Algemene schoolregels/klassenregels en afspraken:

Om in de klas op een prettige manier met elkaar om te kunnen gaan, zijn er klassenregels en afspraken. De belangrijkste regels staan duidelijk vermeld op een papier dat in het groepslokaal hangt.
 
Om het zelfstandig werken te bevorderen werken we met een stoplicht in combinatie met een dobbelsteen die de leerlingen in hun laatje bewaren. De betekenis van de kleuren van het stoplicht hangt in het lokaal. De leerlingen die extra instructie nodig hebben krijgen dit aan de instructietafel. Overige regels en afspraken staan in de schoolgids.
 
- Praktische zaken die in groep 8 van belang zijn:
Noodadressen en noodnummers e-mailadressen etc. 
s.v.p. invullen binnen uw SchouderCom profiel.
Klassenouder 
Ouder die wil helpen met het organiseren van bijvoorbeeld excursies.
Huiswerk 
Wordt een week van tevoren op dinsdag opgegeven. Ouders worden via SchouderCom op de hoogte gehouden.
Help uw kind 
Door (zeker in het begin van het schooljaar) samen in de agenda te kijken wat er aan huiswerk is en dit een beetje te plannen.
Multomap
Met tabbladen, om alles per vak te ordenen en een voorraadje lijntjespapier.
De map gaat iedere dag mee naar school en weer mee naar huis! Het is dus handig als uw kind een tas heeft waar de map in past.
 
- Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
Een aantal jaar geleden zijn we gestart met handelingsgericht werken. We werken nu met spelling, lezen en rekenen op deze manier. We maken een groepsoverzicht met de onderwijsbehoeften van de leerlingen als uitgangspunt. Aan de hand van dit overzicht maken we een handelingsplan voor de hele groep. Voor een enkele leerling wordt er een individueel handelingsplan gemaakt.
 
Heeft u nog vragen, komt u dan gerust langs.
 
Met vriendelijke groet,
 
Wilco Boer