Zoeken

Kleuters

Het belang van bewegingsonderwijs/gymnastiek

Bewegingsonderwijs is een leervak en verschilt in dat opzicht dus niet van welk ander schoolvak dan ook. Wij richten ons op gevarieerde bewegingskansen voor alle kinderen tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Wij streven ernaar dat alle kinderen op eigen wijze, samen met anderen, leren deelnemen aan bewegingsactiviteiten.

gym met kleuters

Bewegingsonderwijs bij kleuters

Bewegingsonderwijs is bij kleuters een dagelijks terugkerend onderdeel van de dag. Bewegingsonderwijs wordt gegeven door de groepsleerkracht.

De kleuters spelen buiten of gaan naar het speellokaal. Elke woensdag gaan de kleuters naar het speellokaal voor een gymles met de “grote gymmaterialen”.

Bij het buitenspelen, bewegen kleuters zich in een heel vrije situatie. Ze kiezen vooral zelf wat ze gaan doen, waar ze me gaan spelen. In het speellokaal is dat anders: daar kiest de leerkracht de bewegingsvormen. Zo kunnen de kleuters gymmen met de grote gymmaterialen: dit zijn bijvoorbeeld de klimrekken, kasten, de banken etc. Een andere les kunnen de kleine gymmaterialen centraal staan. Denk hierbij aal hoepels, ballen, pittenzakken etc. Ook worden er spellessen gegeven en gaan de kleuters naar het speellokaal voor de lessen “muziek en bewegen”.

Voor de gymlessen is het van belang dat uw kind gymschoenen heeft. Deze blijven op school zodat ze gebruikt kunnen worden op het moment dat dit nodig is.