Zoeken

Hoofdluis

Om hoofdluis in een zo’n vroeg mogelijk stadium op te sporen en te bestrijden of te voorkomen, hanteren wij het onderstaande “Protocol Hoofdluis””.

 

Hoofdluiscontrole na elke vakantie:

  • Na elke vakantie worden op woensdagochtend alle leerlingen op hoofdluis gecontroleerd. U krijgt hierover van te voren bericht.
  • Wordt er bij uw kind hoofdluis gecontroleerd dan:
  • hoort u dit via de leerkracht van uw kind of d.m.v. een briefje. We verwachten van u dat u uw kind behandelt;
  • de andere ouders worden op de hoogte gesteld van het feit dat er hoofdluis is geconstateerd bij één van de kinderen uit de klas van hun kind (natuurlijk worden er geen namen genoemd!!);
  • de hoofdluiscontrole wordt na twee weken herhaald.

 

Constateert u hoofdluis bij uw kind dan:

  • start u gelijk met de behandeling ter bestrijding van hoofdluis;
  • geeft u aan de leerkracht van uw kind door dat u hoofdluis heeft geconstateerd. De leerkracht onderneemt vervolgstappen;
  • er volgt een hoofdluiscontrole bij alle kinderen uit de klas;
  • de andere ouders worden op de hoogte gesteld van het feit dat er hoofdluis is geconstateerd bij één van de kinderen uit de klas van hun kind (natuurlijk worden er geen namen genoemd!!);
  • de hoofdluiscontrole wordt na twee weken herhaald.

 

We zijn blij met de groep ouders die de hoofdluiscontrole uitvoert.

Wilt u, met hen, de strijd tegen de hoofdluis op school aangaan, geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind.