Zoeken

Vakantie/ studie(vrije) dagen

Het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019: 

3 oktober 2018 Leidens Ontzet

20 oktober 2018 t/m 4 november 2018 Herfstvakantie (let op: 2 weken)

22 december 2018 t/m 6 januari 2019  Kerstvakantie

23 februari 2019 t/m 3 maart 2019      Voorjaarsvakantie

19 april 2019 t/m 5 mei 2019              Meivakantie

30 mei 2019 en 31 mei 2019               Hemelvaart

10 juni 2019                                       2e Pinksterdag

20 juli 2019 t/m 1 september 2019      Zomervakantie

Daarnaast zijn de kinderen ook vrij op:

12 september 2018

20 november 2018

21 december 2018 vanaf 12 uur

11 februari 2019

6 mei 2019

5 juli 2019

19 juli 2019 vanaf 12 uur