Zoeken

Verslag leerlingenraad

llraad    Vanuit de leerlingenraad:

De eerste twee vergaderingen zijn inmiddels geweest. De leerlingen zijn vol enthousiasme aan de slag gegaan. De nieuwe leden, Liesbeth en Willem, uit groep 6 zijn door Yentl, Mike, Sterre en Naveen bijgepraat over hoe het gaat in de leerlingenraad. We hebben vanuit de groepen 6,7 en 8 ook al een aantal verzoeken gekregen. De leerlingenraad zal zich daar de komende tijd over buigen.

In de laatste vergadering heeft de leerlingenraad ook meegekeken of het leuk is voor de kinderen van Joppensz om mee te doen met de actie schoenendoos. Iedereen was voor en daarom hebben we besloten om dit jaar mee te doen.

De enveloppen met informatie worden binnenkort uitgedeeld.

We hopen dat u met net zoveel enthousiasme meegaat doen om de actie tot een succes te maken.

Hartelijke groet namens de leerlingenraad, 

Jeannette Schouten-Gathier

Oproep van de leerlingenraad voor alle kinderen van Joppensz en hun ouders:

Vul ook een schoenendoos met spulletjes voor arme kinderen!