Zoeken

OR

OR

Het komende schooljaar worden weer een groot aantal activiteiten samen met het team en de hulp van ouders  georganiseerd. Hieronder volgt een korte samenvatting van de diverse activiteiten.

 • De verzorging van de hutspotmaaltijd ter gelegenheid van de drie-oktoberviering op school.
 • Het organiseren en begeleiden van het herfst- en lentepad voor de kleuters.
 • De verzorging van het Pietenfeest voor de kleuters, de aankoop van de cadeautjes en de begeleiding van de Pieten tijden het feest.
 • De verzorging van het Sinterklaasfeest, waaronder de begeleiding van de intocht, de aankoop van de kleutercadeautjes  en de begeleiding van de Sint en zijn Pieten in de klassen.
 • De verzorging van en de inkopen voor het kerstontbijt.
 • De verzorging van de koffie tijdens de diverse praatavonden.
 • De verzorging van de nieuwjaarsreceptie.
 • De verzorging van het voorleesontbijt.
 • De verzorging van en de inkopen voor de Paaslunch.
 • De verzorging en begeleiding van de kleuterexcursie.
 • De extra begeleiding van het schoolreisje .
 • De inkoop voor de sportdag.
 • Het mede-organiseren en uitvoeren van het slotfeest.
 •