Zoeken

Speelzaal, school en BSO

Basisschool Joppensz, peuterspeelzaal “Kleine Urt” en BSO Joppensz (onderdeel van “de Kinderhaven”) zijn gevestigd in het schoolgebouw van Joppensz aan de Van Vollenhovenkade 15.
De drie organisaties werken intensief samen. Dit doen we vanuit de overtuiging dat we met elkaar (onderwijs en opvang) een bijdrage kunnen leveren aan de taak van ouders om werk, zorg voor kinderen en privé goed op elkaar af te stemmen.
In de school is de samenwerking tussen speelzaal, school en BSO zichtbaar als de 3 organisaties een gezamenlijk project neerzetten.

                        spl kinderhaven joppensz 

De drie organisaties spelen en werken vanuit een gezamenlijke visie op omgaan met elkaar:
>Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om met elkaar op te groeien. 
>Door ontmoeting binnen de school te stimuleren en te organiseren, leren kinderen elkaars overeenkomsten en verschillen kennen en die te waarderen. 
>Wij willen ouders daar zoveel mogelijk in laten participeren. Waar mogelijk proberen we ouders te ondersteunen bij de opvoeding.

Onze samenwerking komt tot uiting in de volgende punten:
· We bieden de kinderen een veilige omgeving waarin zij zich welkom voelen.
· De Gouden Regels en “WonderWoorden” ondersteunen ons hierbij. 
· Kinderen mogen zichzelf zijn; we hebben respect voor ieder kind.
· We leren kinderen dat we elkaar nodig hebben, en leren op een adequate manier om te gaan met elkaar.
· We bieden kinderen de mogelijkheid om zich te kunnen ontwikkelen door te leren en te spelen. 
· Kinderen worden gehoord; ze participeren actief binnen de school en de BSO in de leerlingraad van de school en de BSO Kinderraad. 
· We hebben respect voor ouders; hun opvattingen en achtergrond vormen het uitgangspunt voor contact met de ouders. We betrekken de ouders bij de school, peuterspeelzaal en BSO.
· De kwaliteit van professionals is belangrijk; er wordt gewerkt vanuit de gezamenlijke visie, de medewerkers waarderen elkaars deskundigheid en bevorderen de omgang met elkaar, collega’s, ouders en kinderen. Regelmatig overleg tussen partners is belangrijk. 

Iedere organisatie heeft hiernaast ook eigen pedagogische uitgangspunten. 
Basisschool Joppensz: onze belofte aan de leerlingen (en hun ouders).
De Kinderhaven: pedagogisch beleid en pedagogisch werkplan BSO.
SPL: pedagogisch beleidsplan en pedagogisch werkplan.

                                             samenwerking