Zoeken

Artikelen

ouders in de school

MR

 OR

 

Buiten deze onmisbare raden zijn ouders graag gezien. Regelmatig kunnen ouders een dagdeel meedraaien in de groep van hun kind. Ook zijn er middagen waarop ouders het werk van hun kind kunnen komen bekijken in de klas. Er zijn start- en eindgesprekken met alle ouders en in november en maart zijn er 10-minutengesprekken over de vorderingen van uw kind. Bij de kleuters kunnen de ouders als hun kind jarig is de verjaardag meevieren en iedere groep heeft een klassenouder. Heeft u een beroep waar u iets over kunt vertellen? Van harte welkom. Kunt u een muziekinstrument bespelen? Kom eens langs in de klas! Ook helpen ouders vaak bij allerlei uitstapjes, bezoeken en speciale gelegenheden.

knuffelzorg 1  KEK