Zoeken

Gezonde voeding en traktaties

Beleid Gezonde voeding en traktaties
Visie:
Joppensz is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan heeft. Het ontbijt brengt namelijk de spijsvertering op gang en zorgt ervoor dat een kind waardoor niemand zich buitengesloten of veroordeeld hoeft te voelen. Gezond eten gaat waardoor niemand zich buitengesloten of veroordeeld hoeft te voelen. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen. Joppensz vindt het belangrijk dat er op school gezond eten en drinken is tijdens de pauzes, de lunch, tijdens uitjes en bij het trakteren, dus zowel meegenomen als aangeboden eten en drinken. Op school leren de leerlingen over gezond gedrag en tijdens eetmomenten kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.
Voedings- en traktatiebeleid van CBS Joppensz, Leiden
Ontbijt
De school gaat er vanuit dat wanneer het kind naar school komt, het thuis al ontbeten heeft. Het ontbijt brengt namelijk de spijsvertering op gang en zorgt ervoor dat een kind belangrijke voedingsstoffen binnenkrijgt. Een goed ontbijt levert daarnaast energie voor de benodigde concentratie op school. Bovendien heeft een kind, als het ontbijt, in de loop van de ochtend minder trek in iets tussendoor. Het belang van een gezond ontbijt brengen we regelmatig bij de ouders en kinderen onder de aandacht

                      gezond-ontbijt gezond ontbijt 4 gezond ontbij 3
Pauzehap
1. De kinderen eten tijdens de pauzes gezonde tussendoortjes. Gezonde tussendoortjes zijn op Joppensz: fruit, groente of brood. Joppensz is een officiële Gruitschool, hetgeen wil zeggen dat op Joppensz het eten van fruit en/of groente in het voedingsbeleid is opgenomen. Om de kinderen en hun ouders hierbij een handje te helpen, doet Joppensz, wanneer dat mogelijk is, mee aan het programma EU schoolfruit, waarbij kinderen op 3 vaste dagen in de week fruit en/of groente opchool aangeboden krijgen. Ook is er de mogelijkheid om schoolfruit te bestellen. Dan krijgt uw kind elke dag fruit op school. (info bij juf Beatrix)
2. De kinderen eten tijdens de pauze geen koek, snoep of chips. Hebben kinderen dit toch bij zich, dan gaat het weer mee naar huis. 
3. De kinderen drinken voorafgaand aan de pauze ongeveer 200 ml (drinkpakje), waarbij frisdrank met prik en energiedrankjes niet zijn toegestaan.
4. Kinderen die geen drinken hebben meegenomen mogen water drinken. In iedere klas zijn hiervoor bekers en water aanwezig. Kinderen hebben minstens 1½ liter  vocht per dag nodig. Dat zijn ongeveer 8 bekers.

           groenten en fruitgroenten en fruitgroenten en fruit
Lunch
Tussen de middag lunchen de kinderen en is er tijd voor ontspanning (buitenspelen) De kinderen eten op Joppensz in hun klaslokaal. Regelmatig eten de kinderen samen met een andere groep in de “lunchroom”. Door voldoende te lunchen zijn kinderen ’s middags weer in staat om zich goed te concentreren. De inhoud van de broodtrommel bepaalt ook de prestaties tijdens de middaglessen. Joppensz wil daarom het volgende voor de lunch zien:
1. Een gezonde lunchtrommel bevat: brood (bij voorkeur volkoren), (krenten)bol, groente (bijvoorbeeld rauwkost) en/of fruit. Geen croissants, kaasstengels, koek, snoep of chips; dit brengt de kinderen in de verleiding hun brood niet (helemaal) op te eten.
2. De kinderen drinken bij voorkeur water of (halfvolle) melk. Het is mogelijk kinderen aan te melden voor schoolmelk.
3. Advies voor beleg: (magere) vleeswaren, kaas (met sla, tomaat of komkommer), sandwichspread of groentespread.
Educatie
Joppensz besteedt voor de kinderen aandacht aan gezonde voeding door middel van het programma Smaaklessen, Lekker Fit! of Ik eet het beter. Ouders worden via de schoolgids, de website, nieuwsbrieven en tijdens ouderavonden geattendeerd op het belang van gezonde voeding. Mochten kinderen onverhoopt toch andere producten mee naar school nemen dan hierboven vermeld, dan spreekt de school de ouders en kinderen hierop aan.

Afbeeldingsresultaat voor gezonde traktatie  
Traktaties
Verjaardag van de kinderen
1. Vaak leeft een kind al maanden toe, naar zijn/haar verjaardag, en is het voor hem/haar het hoogtepunt van het jaar. Joppensz is van mening dat de jarige centraal staat en niet de traktatie. Het ritueel van het jarig zijn zorgt voor het feest zoals bijvoorbeeld het liedjes zingen, de namaaktaart, de muziekinstrumentjes die het zingen begeleiden, de kroon en het handjes geven. Op Joppensz vinden we dat belangrijker dan de traktatie zelf.
2. Natuurlijk mogen kinderen trakteren, mits gekozen wordt voor een kleine, verantwoorde traktatie. Denk hierbij aan: vers fruit (appel, mandarijn) of (versierde) groente (worteltjes reepjes paprika), een doosje rozijntjes, een handje popcorn, pepsels, rijstwafels, soepstengels, ontbijtkoek, kleine koekjes en eenvoudige snoepjes zoals een dropje.akteerd worden op iets dat niet eetbaar is.
3. De school zorgt er, in samenwerking met ouders, voor dat er een alternatieve traktatie is voor kinderen met een dieet.
4. De leerkracht deelt mee in de traktatie van de kinderen.
5. Andere dan bovenstaande traktaties worden op school niet opgegeten en gaan met de kinderen mee naar huis.

Afbeeldingsresultaat voor gezonde traktatie Afbeeldingsresultaat voor gezonde traktatie Afbeeldingsresultaat voor gezonde traktatie Afbeeldingsresultaat voor gezonde traktatie Afbeeldingsresultaat voor gezonde traktatie Afbeeldingsresultaat voor gezonde traktatie
Verjaardag van de leerkrachten
Als een leerkracht zijn/haar verjaardag viert dan houdt hij/zij ook rekening met de uitgangspunten van dit voedingsbeleid: de leerkracht zorgt voor een verantwoorde traktatie. De leerkracht zorgt ervoor dat er een alternatieve traktatie is voor kinderen met een dieet.
Speciale gelegenheden
Het team van Joppensz is van mening dat er bij speciale gelegenheden uitzonderingen gemaakt mogen worden t.a.v. het eten en drinken. Onder speciale gelegenheden verstaan we bv. schoolreisjes, thema’s, hutspotmaaltijd rond 3 oktober en feestdagen. Omdat het voor een speciale gelegenheid is; zijn deze “extra dingen” speciaal. Het is belangrijk om ze niet “gewoon” te laten worden.