Zoeken

IPC

International Primary Curriculum   

                                     IPC Logo RGB

Het IPC is een van de snelst groeiende curricula ter wereld. Het curriculum is (inter)nationaal enthousiast ontvangen door leerkrachten, directeuren en andere onderwijs autoriteiten. Ook de Nederlandse onderwijsinspectie heeft het curriculum positief beoordeeld. Een van de redenen waarom het Internationaal Primary Curiculum zo goed wordt ontvangen, is dat het vanaf het allereerste begin ontwikkeld is om leerlingen zaakvakken en creatieve vakken te kunnen aanbieden op een manier die thuishoort in de 21e eeuw.

Het IPC is ontwikkeld omdat er geen curriculum was dat voldeed aan de criteria die na gedegen onderzoek waren opgesteld.

De leerdoelen (lees: kerndoelen) vormen het fundament waarop IPC is gebouwd. Ze geven aan wat van de leerlingen verwacht mag worden met betrekking tot wat ze al weten, wat ze zouden moeten kunnen en de begripsvorming die ze ontwikkelen naarmate ze de basisschool doorlopen.

De 4 hoofddoelen:

* Kinderen helpen de vakkennis, vaardigheden en begrippen te leren, die zij nodig hebben om de wereld om zich heen te begrijpen.

* Kinderen helpen de persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen die zij nodig hebben om gedurende hum hele leven actief deel te kunnen nemen aan de samenleving.

*Kinderen naast het bewustzijn van hun eigen nationaliteit helpen een internationale denkrichting te ontwikkelen.

* Alle bovengenoemde doelen bereiken op een manier die hedendaags onderzoek naar hoe kinderen leren en hoe zij kunnen worden aangemoedigd om een leven lang te leren in aanmerking neemt.

Het hart van het IPC wordt gevormd door een omvangrijke database van meer dan tachtig zogenaamde units (thema's). De units zijn geschreven door leerkrachten die actief voor en in de groep staan en veel ervaring hebben in het ontwikkelen van curricula.

Iedere unit heeft een vaste structuur met een aantal unieke kenmerken. Het materiaal ondersteunt de leerkrachten bij het (bege)leiden van het leerproces van de leerlingen.

Wat geleerd wordt is te volgen op de zgn. leerwanden. In iedere groep is er een te vinden, óók bij de kleuters.