Zoeken

KMOV

 

Zorg aan “Kinderen Met Ontwikkelings Voorsprong” 

 

Verslag van een project:

In oktober zijn zes leerlingen uit de groepen 6 en 7 begonnen met twee opdrachten van de Pittige Plus Torens. De ene opdracht was om met rietjes een zo hoog mogelijke toren te bouwen, en de andere opdracht was om een brug van papier te maken. De leerlingen hebben eerst nagedacht over de aanpak en het ontwerp, en zijn daarna aan de slag gegaan. Het groepje van Tess, Jasmijn en Willemijn begon met de brug, en Inge, Yannick en Laura startten met de rietjes.

 

Elke woensdagochtend kwamen de leerlingen om half negen naar het lokaal om verder te werken aan hun bouwwerk. Het was soms best moeilijk om met zulk slap materiaal als rietjes en papier een stevige constructie te maken. Na vijf weken zijn de groepjes gewisseld. Voordat ze aan de slag gingen met de tweede opdracht, konden ze thuis op Internet zoeken naar voorbeelden van stevige bruggen en torens. Die kennis konden ze dan gebruiken bij het uitvoeren van de tweede opdracht. Tussendoor moest de voorraad rietjes worden aangevuld; voor een kubus zijn al 24 rietjes nodig dus een pak van 200 rietjes is snel op!

 

De laatste woensdag voor de kerstvakantie hebben de leerlingen hun bouwwerken gepresenteerd aan de groepen 6 en 7. Toen de klassen weg waren, zijn we begonnen met de experimenten. Iedereen was inmiddels erg benieuwd hoeveel gewicht de bruggen zouden kunnen dragen. De speelgoedautootjes die we mochten lenen van groep 2 zijn één voor één op de eerste brug gezet. Eerst stonden de auto’s netjes achter elkaar, maar al snel paste dat niet meer en begon het op een flinke kettingbotsing te lijken. Na 53 autootjes stortte de brug in. Bij de tweede brug bleken er niet genoeg autootjes te zijn om de brug in te laten storten.

 

Gelukkig waren er boeken in de buurt. De eerste boeken werden voorzichtig neergelegd, maar de brug bleef intact. Toen er nog meer boeken op lagen, kon je het papier horen kraken en schoof de brug wat in elkaar. Toch hield hij nog stand. Uiteindelijk begaf de brug het pas bij 146 boeken! Mooi om te zien wat je met papier, lijm en plakband voor elkaar kunt krijgen.

 

Sommige kinderen leren erg makkelijk. Deze leerlingen bieden we op Joppensz verdiepingsstof en extra uitdagende opdrachten aan.

Wij werken met “Levelwerk”.

Levelwerk is een leerlijn voor intelligente en(hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Levelwerk biedt verdiepingsstof voor rekenen en taal. Daarnaast is er ook een module “algemeen”. Het kan zo zijn dat een leerling werkt met één module van Levelwerk. Dit is bijvoorbeeld zo als een kind op het vakgebied rekenen op een hoog niveau presteert, en op de andere vakgebieden op een gemiddeld niveau.

Wij hebben ook de zgn. “Pittige Plus Torens”.

pittige plus torens

 

Deze torens bevatten verdiepings- en verrijkingsmateriaal voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8. Ook voor de kleuters is er een levelwerk-kist met spelltjes voor kleuters die extra uitdaging nodig hebben.

Kinderen worden uitgedaagd om veel zelf te ontdekken en uit te zoeken.

Voor kinderen die in aanmerking komen voor het werken met “Levelwerk” en/of de “Pittige Plus Torens” wordt een individueel handelingsplan gemaakt. Hierin wordt beschreven wat het kind extra krijgt aangeboden, hoe de instructie en begeleiding is geregeld, wat de consequenties zijn m.b.t. het reguliere werk en wanneer een kind de gelegenheid heeft om deze opdrachten te werken.

Het individuele handelingsplan wordt natuurlijk met de ouders besproken en geëvalueerd.