Zoeken

Vervangprotocol

We hechten veel waarde aan continu├»teit en regelmaat in het leerproces. Lesuitval komt op Joppensz  in principe niet snel voor. Wanneer er problemen ontstaan in verband met afwezigheid van personeel, zal in eerste instantie voor een oplossing worden gekozen, waarbij de kinderen op school worden opgevangen. In het uiterste geval kunnen lessen vervallen en krijgen kinderen een dagje vrij. We hanteren daarbij de volgende richtlijnen: 

Voor de eerste twee dagen wordt gezorgd voor een oplossing binnen de school. Is er geen vervanging gevonden en geven we een groep een dag vrij, dan wordt u hierover schriftelijk ge├»nformeerd. Indien er voor een kind thuis geen opvang is, wordt dit binnen de school geregeld en kan uw kind dus gewoon naar school komen..